przedszkole 5 lubartów  
  Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAKA

NEWS

Pasowanie na przedszkolaka

2018-11-18

W grupie I i II odbyły się uroczystości pasowania na przedszkolaka. W tej ważnej chwili najmłodszym przedszkolakom towarzyszyli zaproszeni z tej okazji rodzice. Aktu pasowania w obu grupach dokonała pani dyrektor przedszkola. Uroczystość uatrakcyjniły upominki: słodycze – w gr. II, kolorowanki – w gr. I oraz pamiątkowe medale, które dostały wszystkie nowozaprzysiężone przedszkolaki.

WIĘCEJ

przedszkole miejskie nr 5 w lubartowie
NEWS

Jesienne zabawy plastyczne

2018-11-14

Słoneczna, złota Pani Jesień zaprosiła Maluszki z grupy I do malowania farbami na placu przedszkolnym. Wystarczyło kilka chwil by zwykła folia przemieniła się w płótno malarskie a drzewa w sztalugi. Wspólna zabawa na świeżym powietrzu każdemu przedszkolakowi sprawiła wiele radości a efektem końcowym był przepiękny jesienny krajobraz.

WIĘCEJ

przedszkole miejskie nr 5 w lubartowie
NEWS

Mały patriota!

2018-11-14

Zbli�aj�ce si� �wi�to Niepodleg�o�ci by�o okazj� do zorganizowania w grupie IV cyklu zaj��, kt�rych celem by�o zapoznanie dzieci ze swoim miastem, poznanie nazwy kraju ojczystego oraz barw i symboli narodowych. Przedszkolaki recytowa�y wiersz „Kto ty jeste�? Polak ma�y!” oraz wsp�lnie z rodzicami wykona�y kotyliony w barwach ojczystych. W przeddzie� �wi�ta Niepodleg�o�ci nasz� grup� odwiedzi� niecodzienny go�� - tata Szymona M, kt�ry jest �o�nierzem w II Lubelskim Batalionie Lekkiej Piechoty. �o�nierz opowiedzia� dzieciom o swojej s�u�bie, wyja�ni� znaczenie kolorystyki munduru, pokaza� podr�czne wyposa�enie �o�nierza. Przedszkolaki dowiedzia�y si�, �e �o�nierze nie tylko broni� kraju, ale te� pomagaj� w r�nych sytuacjach kryzysowych. Na koniec spotkania dzieci otrzyma�y flagi Polski i s�odki upominek, a w podzi�kowaniu za tak interesuj�ce spotkanie zaprezentowa�y wiersz i piosenk� o tematyce patriotycznej. Serdecznie dzi�kujemy Panu Rafa�owi za przybycie do przedszkola, za czas po�wi�cony dzieciom i pokazanie jak niezwykle wa�na jest s�u�ba �o�nierska. Dzi�ki udzia�owi w tego typu zaj�ciach przedszkolaki od najm�odszych lat ucz� si� patriotyzmu, kszta�tuj� pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.

WIĘCEJ

przedszkole miejskie nr 5 w lubartowie
NEWS

Światełko pamięci naszym bohaterom

2018-11-13

W roku jubileuszu 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości nasze przedszkole włączyło się do akcji „Światełko pamięci naszym bohaterom”, zainicjowanej przez środowisko oświatowe naszego miasta. 9 listopada dzieci z grupy III zapaliły znicze, przyozdobione specjalną naklejką, przy tablicy na ścianie dworca PKP, upamiętniającej udział żołnierzy AK w wyzwalaniu miasta. Takie działania uczą dzieci pamięci i wdzięczności dla bohaterów, dzięki którym jesteśmy dziś wolni.

WIĘCEJ

przedszkole miejskie nr 5 w lubartowie
NEWS

Wizyta żołnierza w grupie III

2018-11-13

Dnia 9 listopada gościliśmy w naszym przedszkolu pułkownika w stanie spoczynku z jednostki wojskowej w Dęblinie, który w ciekawy sposób przybliżył dzieciom wiedzę, dotyczącą służby żołnierza. Opowiedział, czym zajmują się żołnierze Sił Powietrznych i jak trudna i ważna jest ich praca dla naszej Ojczyzny. Nasz gość zaprezentował mundur galowy oraz podręczne wyposażenie żołnierza, a także odpowiadał na liczne pytania przedszkolaków. Dziękujemy dziadziowi Nikoli za bardzo ekscytujące spotkanie, które z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci.

WIĘCEJ

przedszkole miejskie nr 5 w lubartowie
  WSTECZ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98]

DALEJ  

 
 

Copyright © 2010 by Przedszkole Miejskie Nr 5 w Lubartowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
HOME | AKTUALNOŚCI | O NAS | PRACOWNICY | PLAN DNIA | OFERTA | DLA RODZICÓW | GALERIA | KONTAKT | E-MAIL

webdesign: mp.grafix
 
E-MAIL HOME