przedszkole 5 lubartów  
  Ramowy Plan dnia

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy; zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela - wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole itp.przedszkole 5

6:30 - 7:30

6:30

Schodzenie się dzieci.
Zabawy dowolne.

przedszkole 5

7:30 - 8:30

7:30

Zabawy według inwencji dzieci w kącikach zainteresowań, gry i zabawy dydaktyczne. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym. Kontakty indywidualnez rodzicami wynikające z potrzeb.

przedszkole 5

8:30 - 8:45

8:30

Ćwiczenia poranne.
Zabawy ruchowe.

przedszkole 5

8:45 - 9:30

8:45

Przygotowanie do śniadania - czynności higieniczne, wspólne nakrywanie do stołu.
Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

przedszkole 5

9:30 - 11:45

9:30

Zajęcia dydaktyczne z całą grupą organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Pobyt na powietrzu podczas sprzyjającej pogody - zabawy w ogrodzie, spacery, wycieczki.
Podczas niesprzyjającej pogody - zabawy swobodne i organizowane przez nauczyciela w sali przedszkolnej.

przedszkole 5

11:45 - 12:30

11:45

Przygotowanie do obiadu - czynności higieniczne, pomoc w nakrywaniu do stołu.
Obiad - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

przedszkole 5

12:30 - 14:00

12:30

Odpoczynek (leżakowanie) w grupie najmłodszej.
W pozostałych grupach - zabawy relaksacyjne, czytanie bajek i opowiadań, pobyt na placu zabaw.
Realizacja zajęć dodatkowych z oferty przyjętej przez rodziców - rytmika, tańce.

przedszkole 5

14:00 - 14:20

14:00

Przygotowania do podwieczorku.
Podwieczorek.

przedszkole 5

14:20 - 15:30

14:20

Dowolna działalność dzieci.
Zabawy plastyczno - techniczne, tematyczne, praca indywidualna i w małych zespołach.
Prace porządkowe.

przedszkole 5

15:30 - 16:30

15:30

Dzieci rozchodzą się do domów.
Aktywność własna dzieci. 
 

Copyright © 2010 by Przedszkole Miejskie Nr 5 w Lubartowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
HOME | AKTUALNOŚCI | O NAS | PRACOWNICY | PLAN DNIA | OFERTA | DLA RODZICÓW | GALERIA | KONTAKT | E-MAIL

webdesign: mp.grafix
 
E-MAIL HOME