Zapoznaj się z naszą ofertą

Oferta przedszkola

Zapewniamy

Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka.
Opiekę specjalistyczną (psycholog, logopeda)
Życzliwą i miłą atmosferę.
Nowoczesne metody, sprawdzone formy pracy z dziećmi oparte na wypracowanej Koncepcji Pedagogicznej.
Zaangażowany w swoją pracę personel obsługowy.

Dzieciom

Ładne, estetyczne, bogato wyposażone sale zabaw, duży i bezpieczny ogród.
Smaczne domowe posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia.
Interesujące i różnorodne zajęcia edukacyjne i zabawy.
Liczne imprezy, uroczystości przedszkolne, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi.
Udział dzieci w konkursach, w przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez placówki i instytucje lokalne.
Dobre i solidne przygotowanie dziecka do nauki w szkole.
Zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dziecka i zgodne z oczekiwaniami rodziców.
Możliwość udziału w spotkaniach i zabawach integracyjnych dla nowych przedszkolaków i ich rodziców.

Rodzicom

Możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki.
Bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka.
Pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych.
Zajęcia i zabawy integracyjne z udziałem rodziców.

Co jest dla nas ważne?

dbamy o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia, umiejętności społecznych
fantazji i wyobraźni dziecięcej
rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą
wdrażamy do samodzielności, dbania o ład i porządek
dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady i przestrzegając ich
wyrabiamy zwinność i sprawność ruchową
rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania w grupie
kształtujemy podstawowe powinności moralne
dostarczamy doświadczeń do nabywania umiejętności rozumienia, słuchania i mówienia
kształtujemy umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych
kształtujemy wrażliwość muzyczną i plastyczną
tworzymy warunki do poznawania i zdobywania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
ukazujemy piękno przyrody i uczymy dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych
kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej
tworzymy warunki do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej

Uroczystości przedszkolne

Dzień Przedszkolaka
Pasowanie na Przedszkolaka
Święto Pieczonego Ziemniaka
Święto Niepodległości
Dzień Pluszowego Misia
Andrzejkowe wróżby
Spotkanie z Mikołajem
Wspólne kolędowanie - "Jasełka"
Dzień Babci i Dziadka
Powitanie Wiosny
Święto Ziemi
Święto Mamy i Taty
Dzień Dziecka
Pożegnanie Przedszkola
Bal Karnawałowy

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o:

podstawę programową wychowania przedszkolnego
Program „Nasze przedszkole” W. Żaba-Żabińska, M. Kwaśniewska
program antynikotynowy "Czyste powietrze wokół nas". Program realizowany we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną
program własny nauczycielek z zakresu edukacji regionalnej "Spacerkiem po Lubartowie"
Program nauczania j. angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych - M. Bogucka, D. Łoś
projekt działań adaptacyjnych "Z uśmiechem do przedszkola"
miesięczne plany pracy poszczególnych grup.
"Bezpieczny Przedszkolak" - program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa
"Mały naukowiec" - program autorski dotyczy poznawania przyrody nieożywionej poprzez doświadczenia i eksperymenty prowadzone przez dzieci
Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym „Kochamy dobrego Boga” - red. Ks. Marian Zając
REKRUTACJA

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz żeby Twoje dziecko uczęszczało do naszego przedszkola
KONTAKT