hello world!
Dodane: 11 stycznia 2022

"Odeszłaś cicho bez słów pożegnania,tak, jakbyś nie chciała swym odejściem smucić, tak, jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić." (ks. Jan Twardowski).


Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Marty Matyjaszczyk,
naszej drogiej Koleżanki, wspaniałej Nauczycielki i Wychowawczyni.
Pozostanie na zawsze w pamięci przyjaciół, wdzięcznych przedszkolaków,
rodziców, nauczycieli i pracowników przedszkola.
Składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim.
Pogrążeni w głębokim smutku dyrekcja, nauczyciele i pracownicy
Przedszkola Miejskiego nr 5 w Lubartowie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz żeby Twoje dziecko uczęszczało do naszego przedszkola
KONTAKT