hello world!
Dodane: 5 września 2021

„Piękna Nasza Polska Cała”

W roku szkolnym 2021/2022 nasza placówka bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym„Piękna Nasza Polska Cała”

Cele projektu które będą realizowane przez grupy „Pszczółki „ i „ Tygryski”

 • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski
 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczuci atożsamości narodowej,
 • dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,
 • poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu,
 • dostrzeganie piękna ojczystego miejsca,
 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania
 • się poprawną polszczyzną, przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych
 • budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia,
 • rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych,
 • zachęcanie do niesienia pomocy
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka

Patronat Honorowy:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz żeby Twoje dziecko uczęszczało do naszego przedszkola
KONTAKT