hello world!
Dodane: 28 września 2021

Poznajemy historię naszego miasta

W ramach realizacji projektu „Lubartów moje miasto” Tygryski uczestniczyły w szeregu spacerów i wycieczek, których celem było kształtowanie u dzieci poczucia więzi z najbliższym środowiskiem poprzez poznanie historii, tradycji i zwyczajów. Najstarsze przedszkolaki udały się na wycieczkę do Muzeum Parafialnego gdzie podziwiały przepiękne ornaty, kielichy mszalne, krzyże oraz obrazy o tematyce religijnej. Dzieci oglądały Panoramę Lubartowską, dzięki której poznały przepięknie przedstawioną historię naszego miasta oraz ważne postacie z historii Lubartowa, Lubelszczyzny jak również całej Polski.  Podczas wizyty w Muzeum Ziemi Lubartowskiej w ciekawy sposób przybliżyły sobie historię naszego regionu oraz  obejrzały wystawę „Lubartowscy Sanguszkowie”. Pobyt w Muzeum  był okazją do bezpośredniego obcowania  ze sztuką muzealną. Wycieczki umożliwiły dzieciom poszerzenie swojej wiedzy na temat historii naszego miasta – Lubartowa.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz żeby Twoje dziecko uczęszczało do naszego przedszkola
KONTAKT