hello world!
Dodane: 15 maja 2022

Projekt „Bezpieczeństwo” w grupie II

W maju w grupie „Biedronki” realizowano projekt „Bezpieczeństwo”. Jego celem było przybliżenie dzieciom zagrożeń (kontakt z osobą obcą, pożar, burza, niebezpieczne urządzenia elektryczne, leki, atak zwierząt i t. p.),  nabywanie wiedzy: do kogo można zwrócić się o pomoc (policjant, strażak, nauczyciel, numery alarmowe) oraz jak sygnalizować w sposób umowny potrzebę pomocy i unikać sytuacji niebezpiecznych. Dzieci poznały też znaki ewakuacyjne znajdujące się w naszej placówce. W trakcie warsztatów plastycznych,
10 maja, „Biedroneczki” wraz z rodzicami wykonały różnorodne prace plastyczne związane z tematem projektu, odbyło się kolejne spotkanie z ekspertem - policjantem – tatą Maciusia Ch. Efekty tygodniowego projektu zostały wyeksponowane w holu przedszkola.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz żeby Twoje dziecko uczęszczało do naszego przedszkola
KONTAKT