hello world!
Dodane: 30 maja 2021

Projekt "Drzewo"

Przedszkolaki z grupy Tygryski aktywnie uczestniczyły w realizacji projektu badawczego o tematyce ,,Drzewo”, podczas którego  szukały odpowiedzi na postawione wcześniej przez siebie pytania. Wiele ciekawych zajęć odbyło się na terenie  ogrodu przedszkolnego, który daje  dzieciom możliwość nie tylko obserwacji różnych gatunków drzew, ale także stawiania pytań, formułowania wniosków, porównywania, samodzielnego doświadczania, poznawania drzew wszystkimi zmysłami.   W ramach  realizacji projektu odbyło się spotkanie z panią z Nadleśnictwa Lubartów, która bardzo ciekawie  opowiadała dzieciom o drzewach, lesie i jego znaczeniu dla środowiska  i człowieka. Przedszkolaki tworzyły również  szkice, rysunki będące odzwierciedleniem zdobytych doświadczeń, które systematyzowały zdobytą przez nich wiedzę.W nasze działania włączyli się również Rodzice poprzez pomoc w gromadzeniu eksponatów, książek i wykonanie wspólnie z dzieckiem drzewa dowolną techniką. Realizacja projektu rozbudziła u dzieci zainteresowania przyrodnicze, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na bogactwo i różnorodność środowiska przyrodniczego oraz uwrażliwiła je na potrzebę ochrony przyrody.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz żeby Twoje dziecko uczęszczało do naszego przedszkola
KONTAKT