hello world!
Dodane: 23 maja 2022

Projekt edukacyjny „Drzewo”

W miesiącu maju w grupie „ Tygryski” realizowany był program edukacyjny „ Drzewo”. Projekt rozpoczęliśmy od przygotowania siatki tematycznej ilustrującej aktualny zasób wiedzy dzieci o drzewach oraz stworzyliśmy listę pytań, na które będziemy szukać odpowiedzi. Poszukiwania rozpoczęliśmy w najbliższej okolicy – liczyliśmy drzewa rosnące wokół przedszkola, próbowaliśmy je nazywać, określać ich wygląd. Wybraliśmy się na wycieczkę do sklepu ogrodniczego „ Enklawa zieleni”, aby zobaczyć jak rosną sadzonki drzew. W parku mierzyliśmy grubość pni za pomocą sznurka, centymetra oraz sprawdzaliśmy ile dzieci potrzeba do objęcia drzewa. Podczas realizacji zadań badaliśmy korę drzew przy pomocy lupy oraz kalkowaliśmy ją przez papier. W trakcie trwania metody projektu gromadziliśmy przedmioty, które powstały z drewna. Z każdym dniem kolekcja systematycznie się powiększała. Przynosiliśmy zbiory nasze i rodziców. Oglądając oraz czytając książki, albumy dowiadywaliśmy się wielu ciekawostek o drzewach. Przedszkolaki tworzyły prace plastyczne, które były odzwierciedleniem zdobytych doświadczeń. Do realizacji projektu włączyli się również rodzice, którzy wykonali wspólnie z dziećmi przepiękne drzewa. Podsumowaniem projektu była wycieczka na ścieżkę edukacyjną „Kopanina” oraz spotkanie z leśniczym. Pani leśnik bardzo ciekawie opowiadała dzieciom o drzewach, zwierzętach, lesie i jego znaczeniu dla środowiska i człowieka. Projekt badawczy „Drzewo” rozbudził u dzieci zainteresowania przyrodnicze oraz uwrażliwił je na potrzebę ochrony przyrody.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz żeby Twoje dziecko uczęszczało do naszego przedszkola
KONTAKT